text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Plåt EN1.4301/07 >12MM

De austenitiska stålen med beteckning 1.4301 och 1.4307 utgör den absolut vanligaste typen av rostfritt och innehåller 18% krom och 8% nickel. Skillnaden mellan de två sorterna är att 1.4301 tillåts ha lite högre kolhalt än 1.4307 vilket har som konsekvens att 1.4301 uppvisar marginellt högre hållfasthet. I praktiken är dock skillnaden i kolhalt mellan 1.4301 och 1.4307 ofta av ringa betydelse. Om stålet ska svetsas bör 1.4307 ändå väljas eftersom 1.4301 kan annars uppvisa nedsatt korrosionsbeständighet i området intill svetsen. 

I form av plåt är såväl 1.4301 som 1.4307 standardiserat i EN 10088-2. Varmvalsad grovplåt i tjocklekar t o m 75 mm omfattas av denna standard. 

Stålen 1.4301 och 1.4307 karakteriseras av god korrosionsmotstånd vid kontakt med vanligt, neutralt vatten såväl inomhus som utomhus. Beständigheten mot atmosfärisk korrosion är också god. Dessa stålsorter utgör dock ett mindre bra val om miljön är sur eller om den innehåller klorider. Då krävs stål med högre legeringsinnehåll. 

Vid kallformning genom t ex bockning eller rullformning, uppvisar grovplåt av såväl 1.4301 som 1.4307 mycket bra formbarhet som ofta är likvärdig eller t o m bättre än den för varmvalsad grovplåt i ordinära stål. Dessutom är svetsbarheten utmärkt och svetsning av dessa stålsorter utgör sällan något problem. Å andra sidan kan maskinbearbetning (fräsning, borrning) av 1.4301/1.4307 i grovplåtsformat vara besvärlig men underlättas genom val av verktyg anpassad för rostfritt stål. 

Ytbeskaffenhet på grovplåt av 1.4301/1.4307 i lager är 1D (släckglödgat och betat för att avlägsna glödskal).

Välj variant