text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Plåt EN1.4432/36 >12MM

De austenitiska stålen med beteckning 1.4432 och 1.4436 är s k syrafasta stål och innehåller krom, nickel och molybden precis som 1.4404 men med skillnaden att i 1.4432/1.4436 är molybdenhalten ca 0,5% högre. Dessa två stål skiljer sig vad avser kolhalt som tillåts vara lite högre i 1.4436 med konsekvens att det sistnämnda uppvisar marginellt högre hållfasthet. I praktiken är dock skillnaden i kolhalt mellan 1.4432 och 1.4436 ofta av ringa betydelse. Om stålet ska svetsas bör 1.4432 ändå väljas eftersom 1.4436 kan annars uppvisa nedsatt korrosionsbeständighet i området intill svetsen. 

I form av plåt är såväl 1.4432 som 1.4436 standardiserat i EN 10088-2. Varmvalsad grovplåt i tjocklekar t o m 75 mm omfattas av denna standard. 

Tack vare högre halt molybden karaktäriseras 1.4432 och 1.4436 av något bättre korrosionsmotstånd än 1.4404 i svaga syror samt vatten som innehåller klorider om nu inte kloridhalten är för hög; ett exempel på en miljö där stålen fungerar bra är den salthaltiga atmosfären nära kusten. Dessa stålsorter är vanliga val i utrustning för pappersindustri, kemikalieverk och energiframställning. 

Vid kallformning genom t ex bockning eller rullformning, uppvisar grovplåt av 1.4432 eller 1.4436 mycket bra formbarhet som ofta är likvärdig den för varmvalsad grovplåt i ordinära stål. Dessutom är svetsbarheten utmärkt och svetsning av dessa stålsorter utgör sällan något problem. Å andra sidan kan maskinbearbetning (fräsning, borrning) av 1.4432/1.4436 i grovplåtsformat vara besvärlig men underlättas genom val av verktyg anpassad för rostfritt stål. 

Ytbeskaffenhet på grovplåt av 1.4432/1.4436 i lager är 1D (släckglödgat och betat för att avlägsna glödskal).

Välj variant