text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

280D avser ett varmvalsat 280-rör som har vidareförädlats genom kallbearbetning oftast kalldragning. Kallbearbetningen höjer hållfastheten såväl sträckgräns som brottgräns men förlängningen blir lägre. Dessutom i jämförelse med den varmvalsade produkten förbättras dimensionstoleranser. Svetsbarheten av 280D är likvärdig den för varmvalsade 280-rör. Som en följd av kallbearbetning förbättras maskinbearbetbarheten något. 

SS-EN 10305 - 1 är standarden som behandlar kalldragna sömlösa rör. Stålet 280 finns inte med i denna standard men närmast ligger E410 +C. Dock i det sistnämnda fallet stipuleras endast en minsta nivå för brottgräns medan för 280D är såväl minsta sträckgräns som brottgräns garanterade. Dessutom är minsta förlängningen betydligt högre för 280D än för E410 +C i SS-EN 10305 - 1. 

Toleranser för yttre diameter och vägg för 280D kalldragna rör än något tätare än vad som stipuleras i SS-EN 10305 - 1. En viktig parameter är vilken färdigmått såväl utvändigt som invändigt som kan uppnås efter maskinbearbetning. Dimensionerna som är möjlig att erhålla stipuleras i SS-EN 10294 - 1 för såväl yttre som inre centrering. De angivna beteckningarna avser utvändig centrering och följer SS-EN 10294 - 1. De 2 första sifforna anger störst garanterad yttre diameter och de sista 2 minst garanterad inre diameter. Dessa garanterade dimensioner gäller över en längd som är den minsta av 3 gånger yttre diameter eller 200 mm. För invändig centrering är de garanterade dimensionerna efter bearbetning i allmänhet något mindre.

Produktdetaljer