text.skipToContent text.skipToNavigation

Rostfri Duplex Rundstång Skalsvarvad EN 1.4460

1.4460 (SS 2324) är ett duplext rostfritt stål, d v s mikrostrukturen består av ungefär lika delar austenit och ferrit. Materialet innehåller mera krom (ca 26%) och mindre nickel (ca 6%) än de austenitiska sorter 1.4301 och 1.4307. Dessutom är det legerat med molybden (1,5%) och kväve. I likhet med det austenitiska stålet 1.4404 betecknas 1.4460 som ”syrabeständig”, åtminstone vad avser angrepp av svaga syror. Förutom god korrosionsbeständighet karaktäriseras duplexa stål av förhållandevis hög hållfasthet. Sträckgränsen är ungefär dubblerad i jämförelse med austenitiska stål med likvärdig korrosionshärdighet.
I form av maskinbearbetad (skalsvarvad) rundstång är 1.4460 standardiserat i SS-EN 10088-3. Standarden omfattar kallbearbetad rundstång med diameter t o m 160 mm. EO ståls program är ännu bredare och omfattar stång med diameter t o m 244 mm.
Stål 1.4460 karakteriseras av mycket god korrosionsmotstånd även i aggressiva miljöer innehållande klorider, t ex havsvatten. En mycket stor fördel gentemot austenitiska stål typ 1.4404 är betydligt mindre känslighet för spänningskorrosion och korrosionsutmattning i kloridmiljö. Den goda korrosionsbeständigheten kombinerad med hög hållfasthet gör 1.4460 till ett intressant alternativ för maskindelar som utsätts för korrosiv miljö, t ex för pumpdelar i kontakt med aggressiva vätskor och utrustning inom energisegmentet (vattenkraft, offshore).
Maskinbearbetad stång av 1.4460 är ganska lätt att kallforma, dock är kallformbarheten inte lika bra som för austenitiska stål. Dessutom har stålet vid behov god svetsbarhet. Duplexa rostfria stål är något lättare att maskinbearbeta än austenitiska sorter och bearbetningen underlättas alltid av för ändamålet anpassade verktyg.
Ytbeskaffenhet på maskinbearbetad 1.4460 i lager är 2B såsom den definieras i SS-EN 10088-3. Maskinbearbetning, ofta genom skalsvarvning, företas efter att den varmvalsade stången har glödgats; sedan utjämnas svarvmärken under efterföljande riktning. Ytfel är således borttagna. Diametertoleransen är k12 enligt ISO 286 - 2 som är en noll-plus-tolerans. Med andra ord är diametern marginellt större än den nominella. För övrigt har maskinbearbetad rostfri stång bra rakhet med pilhöjd som högst 0,001 x längden.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen