text.skipToContent text.skipToNavigation

Ämnesrör E470 EN10294-1

E470 är ett lågkolhaltigt stål som har mikro-legerats med vanadin och där beteckningen ”E” hänvisar till rörformat. Stålet har betydligt högre hållfasthet än ämnesrör i vanliga konstruktionsstål typ E355. Trots den höga hållfastheten bibehålls god svetsbarhet, och stålet är lätt att maskinbearbeta. Lagerprogrammet består av ämnesrör dels i stål E470, dels i stål 280. Ämnesrör i 280 karaktäriseras av snävare analys, bättre mekaniska egenskaper och finare toleranser än motsvarande rör i E470 

E470 i form av varmvalsade sömlösa ämnesrör är standardiserat i SS-EN 10294 - 1. Närmaste (utgången) SS-beteckningen är 2142. 280 är snarlik E470 men karaktäriseras av snävare kemisk analys. Sträck- och brottgränsen för E470 varierar mellan 470 - 430 MPa respektive 650 - 500 MPa beroende på väggtjocklek. För 280 ligger samma hållfasthetsvärden 5 à 10 % högre och dessutom är förlängningen bättre. 

Toleranser för yttre diameter och vägg för varmvalsade rör i E470 definieras i SS-EN 10294 - 1. 280-rör har något tätare toleranser. En viktig parameter är vilka dimensioner såväl utvändigt som invändigt som kan uppnås efter maskinbearbetning. Dimensionerna som är möjlig att erhålla stipuleras i SS-EN 10294 - 1 för såväl yttre som inre centrering. Sistnämnda standard fastställer även rakhet och pilhöjden skall vara högst 0,001 gånger längden. 

Önskas garantier för slagseghet kan såväl E470 som 280 normaliseras med goda resultat. Dock är en viss sänkning av såväl sträck- som brottgräns att förvänta efter en sådan värmebehandling. 

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen