text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundstång Skalsvarvad SS 2541-03

2541M/34CrNiMo6 är ett låglegerat (krom-nickel-molybden) seghärdningsstål med medel kolhalt. Stålet har för det mesta M-behandlats för att uppnå förbättrad skärbarhet. I jämförelse med CrMo-seghärdningsstål uppvisar 2541M/34CrNiMo6 högre hållfasthet för en viss stångdiameter samtidigt som en mycket god kombination av hållfasthet/slagseghet kan uppnås i grövre dimensioner.

Vi har valt att lagerhålla stång som seghärdats för att uppfylla kraven avseende hårdhet och hållfasthet i den svenska normen SS 2541. För dimensioner t o m 100 mm är hållfasthet och hårdhet lägre än för stål 34CrNiMo6 i SS-EN ISO 683 - 2 men för >100 mm dessa egenskaper är likvärdiga eller bättre. I likhet med 34CrNiMo6 minskar den garanterade nivån för sträckgränsen, brottgränsen och hårdhet med ökande dimension även om nivåerna är fixerade inom bestämda diameterintervaller. Till skillnad från 34CrNiMo6 i

SS-EN ISO 683 - 2 garanteras slagseghetsnivån till 27 J eller bättre vid -20°C. För fullständig information om de mekaniska egenskaperna som gäller för en given stångdimension se vår stålvalsguide eller databladet för 2541M/34CrNiMo6.

I vårt lagerprogram för 2541M är stång med diameter >20 mm skalsvarvad medan mindre dimensioner 10 - 20 mm är kalldragna och då omfattas av standarden SS-EN 10277 - 5 där de relevanta utförandena är ”+QT” (seghärdad) och ”+C” (kalldragen). Diametertoleransen för kalldragen stång är h10 (ISO 286 - 2).

Svetsning av 2541M är normalt inte att rekommendera. Stålet går visserligen att svetsa men proceduren är både komplicerad och tidsödande samtidigt som detaljer ska helst återigen härdas och anlöpas efter svetsning. Maskinbearbetning av seghärdade stål anses allmänt som besvärlig men M-behandlingen av 2541M underlättar betydligt i detta avseende.

Om applikationen fordrar en slitstark yta lämpar sig 2541M väl för induktionshärdning och nitrering.

Välj variant

* Kvantitetstillägg tillkommer för mindre kvantiteter i varukorgen