text.skipToContent text.skipToNavigation

Om EO Stål

Värmlands närmaste leverantör av stål & metall med lager i Kil 


EO Ståls mål är att vara en viktig lokal partner med eget lager och turbilar i Kil, för verkstads-, process- och byggindustrin, när det gäller deras försörjningsbehov av stål, armering och metaller. Genom att erbjuda den lokala marknaden ett brett utbud av varor och tjänster fungerar vi på EO stål som en naturlig del i kundernas produktionsflöde. Verksamheten är kundorienterad och fokuserad kring varje kunds totalbehov. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak i Värmland.

EO ståls säljare säljer hela vårt produkt- och tjänsteerbjudande och vi har en hög närvaro i kundernas verksamhet. Vår målsättning är att sträva uppåt i värdekedjan för att skapa ett starkt samarbete och partnerskap med våra kunder. Arbetet bedrivs enligt vårt kvalité- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.